Industriell Symbios - att vinna på att återvinna

Framtiden för Symbios i Helsingborg

logga.pngUnder 2015 fick vi mycket positiv uppmärksamhet kring SymbioCircle. Seminariet "Att vinna på att återvinna", som anordnades på Dunkers Kulturhus i mars, bjöd på många spännande talare och intressanta diskussioner. Det följdes upp av ett examensarbete av två studenter från Lunds Tekniska Högskola som undersökte om industriell symbios kan vara framtidens affärsmodell för Helsingborg.

Både seminariet och examensarbetet visar att det i Helsingborg finns en lång tradition av att arbeta enligt konceptet med industriell symbios, men också outnyttjad potential. Sedan 1974 har Kemira och Öresundskraft gemensamt tagit tillvara på värme som levererats till fjärrvärmenätet. Detta har minskat behovet av bränsle vilket gett bättre resursutnyttjande, lägre miljöpåverkan och lägre kostnader. Fjärrvärmen i Helsingborg bestod år 2013 till 96 % av återvunnen energi. Runt Kemira har Industry Park of Sweden vuxit upp, där många olika företag har gemensamma lösningar för energi- och resursfrågor. Det lite nyare Vera Park vid NSR bygger på samma princip.

Vi är övertygade om att Helsingborg har stor potential att utveckla samarbetet med industriell symbios och vi hoppas att SymbioCircle är nästa steg i rätt riktning. Genom SymbioCircle vill vi knyta ihop ännu fler företag och organisationer så att vi gemensamt kan förbättra vår konkurrenssituation och miljö, samtidigt!

Har du frågor till oss? Kontakta någon av följande: